6974079632,6945782094 Φιλίππου 32, Νιγρίτα, Σέρρες kostaskas1970@gmail.com